Resultados de búsqueda de diccionario

Mostrando 1-50 de 95 resultados

long Inglés-Francés

long/longue

long-haul Inglés-Francés

long-courrier inv

long-life Inglés-Francés

longue conservation

long term Inglés-Francés

in the long term

long-time Inglés-Francés

de longue date

long-wave Inglés-Francés

grandes ondes fpl

year-long Inglés-Francés

d'un an, d'une année

long-haired Inglés-Francés

aux cheveux longs

long-range Inglés-Francés

(à) longue portée

long-winded Inglés-Francés

verbeux/-euse

extra-long Francés-Inglés

king-size

long-awaited Inglés-Francés

longtemps attendu/-e

long-standing Inglés-Francés

de longue date

long métrage Francés-Inglés

feature-length film

long-courrier Francés-Inglés

ocean-going ship

long métrage Francés-Inglés

feature-length film

long ago in ago Inglés-Francés

il y a longtemps

long ago in long Inglés-Francés

il y a longtemps

long after in long Inglés-Francés

longtemps après

long-haired in hair Inglés-Francés

aux cheveux longs

avoir le bras long in bras Francés-Inglés

to have a lot of influence

long métrage in métrage Francés-Inglés

feature(-length) film

how long ago? in ago Inglés-Francés

il y a combien de temps?

not long ago in ago Inglés-Francés

il y a peu de temps

to long for sth in long Inglés-Francés

avoir très envie de qch

s'habiller long in long Francés-Inglés

to wear longer skirts

it's a long haul in haul Inglés-Francés

la route est longue


Página: 1 2