Hay 2 traducciones de conseiller en inglés:

conseiller1

(-ère)
Pronunciación: /kɔ̃seje; ɛʀ/

Compuestos

conseiller commercial

  • commercial counsellor (BrE)

conseiller culturel

  • cultural counsellor (BrE)

conseiller en développement personnel

conseiller d'État

  • member of the Council of State

conseiller général

  • [ councillor (BrE) for a French department ]

conseiller municipal

conseiller d'orientation