Translation of spring in French:

spring

Pronunciation: /sprɪŋ/

n

vt (prét sprang pp, sprung)

  • 2to spring a leak [tank, barrel] commencer à fuir
  • 3to spring sth on sb annoncer qch de but en blanc à qn [news, plan]

vi (prét sprang pp, sprung)

Phrasal verbs

spring up

[new building] apparaître

Definition of spring in: